ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 24500 และค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Message us