ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ 3 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย ฯ จึงประกาศรับสมัครดังนี้

Message us