ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญาตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

Message us