ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา (สายสนับสนุน) เพื่อปฏิบัติงาน สังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันท่ 23 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 อ่านรายละเอียด...

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน จำนวน 42 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานทำงานความสะอาด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 กันยายน 2559 อ่านรายละเอียด...

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลิอกมารายงานตัวในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 อ่านรายละเอียด...

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน เพื่อปฎิบัติงานสังกัด สำนักกิจการนักศึกษา (หอพักนักศึกษา) จำนวน 2 อัตรา 

ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่่บัดนี้ถึง วันที่ 28 กันยายน 2559 อ่านรายละเอียด...

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 อ่านรายละเอียด..