ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 อ่านรายละเอียด…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านรายละเอียด…

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา (สายการสอน) สาขาการจัดการโรงแรม เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านรายละเอียด…

ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลด

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 3 เมษายน 2560 อ่านรายละเอียด…