ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผลการสอบคัดเลือกข้อเขียนพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งนักสิถิต อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา อ่านรายละเอียด >>>