ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง9212 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา  ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.2560 ถึง วันที่ 2 มิ.ย.2560 

อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา (สายสนับสนุน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา หว่างวันที่ 16 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 22 พ.ค.2560 

อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 -30 มิถุนายน 2560 อ่านรายละเอียด >>>