ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 อ่านรายละเอียด…