รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา (สายการสอน) สาขาการจัดการโรงแรม เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านรายละเอียด…