ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 3 เมษายน 2560 อ่านรายละเอียด…