รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาการพยายบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560 อ่านรายละเอียด…