รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) ในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 อ่านรายละเอียด...