รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา (สายสนับสนุน) เพื่อปฏิบัติงาน สังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันท่ 23 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 อ่านรายละเอียด...