รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน จำนวน 42 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานทำงานความสะอาด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 กันยายน 2559 อ่านรายละเอียด...