รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน เพื่อปฎิบัติงานสังกัด สำนักกิจการนักศึกษา (หอพักนักศึกษา) จำนวน 2 อัตรา 

ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่่บัดนี้ถึง วันที่ 28 กันยายน 2559 อ่านรายละเอียด...