ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลิอกมารายงานตัวในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 อ่านรายละเอียด...