ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ฮิต: 175

ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. อ่านเพิ่มเติม >>>

พิมพ์