ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 อ่านรายละเอียด..


พิมพ์   อีเมล