ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด คณะครุศาสคร์

 

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด คณะครุศาสคร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 อ่านรายละเอียด...

 

 

 

 


พิมพ์   อีเมล