รายชื่อผู้มีสิทธิ์สองคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สองคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 15 กันยายน 2559 อ่านรายละเอียด...


พิมพ์   อีเมล