hd personnel62

หวขอขาวประกาศรบ พนง 7 อตรา                                                                                                      

k1

p2

p3

 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                           

                                                  QR Code f Evaluate  
 
                                                                   
                                                            
     

 

ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. อ่านเพิ่มเติม >>>

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>

ตัวอย่าง แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

ตัวอย่าง แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ อ่านเพิ่มเติม >>>

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ  2561 อ่านเพิ่มเติม >>>

ตัวอย่าง เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตัวอย่าง เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อ่านเพิ่มเติม >>>

Publish modules to the "offcanvs" position.