hd personnel62

 pppp789
 
คลิ๊กปุ่ม Download เพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
                                                                                                                                                  bt download1  
สแกน CR Coad เพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
                                                  QR Code f Evaluate  
 pppp1122334
                                                                                                                           
                                                  QR Code f Evaluate  
 
                                                                   คลิ๊กปุ่ม Download เพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับพนักงานประจำตามสัญญา
                                                                                                                                                  bt download1  
                                                                สแกน CR Coad เพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับพนักงานประจำตามสัญญา
                                                  QR Code f Evaluate t 62  

 

ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. อ่านเพิ่มเติม >>>

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>

ตัวอย่าง แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

ตัวอย่าง แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ อ่านเพิ่มเติม >>>

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ  2561 อ่านเพิ่มเติม >>>

ตัวอย่าง เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตัวอย่าง เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อ่านเพิ่มเติม >>>

Publish modules to the "offcanvs" position.